Inspelat webinar: Värdet av förstudie - 
Genomförande, resultat och insikter

 

Inspelat webinar på temat förstudier där Peter Lindholm, VD på Lycksele bostäder AB, kommer att dela med sig av insikter från en förstudie och vilket värde den har medfört i deras kommande nyproduktion.

Datadrivna beslut

Att utföra en förstudie är en del av processen i förändring eller skapande av boendemiljö och ett värdefullt verktyg för att kunna ta datadrivna beslut på ofta kostsamma områden. Förstudier kan göras på aktuella kunder, framtida kunder eller till och med på en potentiell målgrupp. Rent konkret kan det innebära en studie av bostadskön inför ett nyproduktionsprojekt eller befintliga kunder inför en ombyggnation. Det handlar helt enkelt om att kunna ta beslut baserat på ett konkret underlag istället för gissningar, idéer och ibland också fördomar.

Förstudier är en bra metod för att:

  • Underlätta planering inför kort- och långsiktiga mål och investeringar.
  • Undvika felbeslut som kan bli kostsamma.
  • Öka kundnöjdheten eftersom hyresgäster eller framtida hyresgäster oftast upplever det som positivt att bli tillfrågad om hur de vill bo i framtiden.
  • Förmedla information kring framtida projekt på ett inkluderande sätt.

Vi har bjudit in Peter Lindholm, VD på Lycksele bostäder AB, som kommer att ge oss ett konkret exempel på hur de utförde en förstudie av sin bostadskö inför en nybyggnation och vilka insikter de fick från detta.

Peter kommer att berätta mer om:

  • Hur gick förstudien till rent praktiskt?
  • Vilka var inkluderade i organisationen och hur samarbetet såg ut?
  • Vilka insikter kunde dras från resultatet?
  • Vilka beslut togs baserat på resultatet?
  • Vilka lärdomar fick de från förstudien?

Detta är ett inspelat webinar. 

Ladda ner inspelat webinar:

footer wave