Webinar: Resultatet från vår Hållbarhetsundersökning 

 

Ett hållbart fastighetsföretagande handlar om mer än att utveckla drift, bygge och energieffektivisera. Det är ett helhetsansvar för verksamheten och hur hållbarhetsarbetet påverkar de som bor, använder och arbetar i fastigheterna.  Under hösten utförde vi, tillsammans med flertalet fastighetsbolag, en undersökning där hyresgäster fick svara på frågor om just hållbarhet. Nu kan du ta del av det samlade resultatet. Varmt välkommen att anmäla dig nedan för att ta del av inspelningen.

Miljö och hållbarhet

Fokus på hållbarhet är i dag en självklarhet hos alla fastighets- & bostadsbolag, men för att ta nästa steg i utvecklingen av dessa frågor är det helt centralt att få reda på hur hyresgästerna upplever arbetet kring hållbarhetsfrågorna.

Vi går igenom resultatet av hållbarhetsundersökningen där svar på frågor om miljöfokus i vardagen, mobilitet, återvinning och delningsekonomi redovisas.

Välkommen att registrera dig i formuläret!

 

Registrera dig för att ta del av inspelningen här

footer wave