Så tycker Sveriges hyresgäster
Tenant Experience | Benchmark 

Vilka lärdomar och slutsatser kan vi dra från 198 000 hyresgästers svar?

report-sveriges_hyregaster

Tack vare ett datadrivet arbetssätt samlar våra kunder årligen in en stor mängd synpunkter och önskemål från sina hyresgäster. Data förvandlat till insikter som hjälper dem att få både nöjdare hyresgäster och högre lönsamhet. Vi har sammanställt resultatet för 2021 och plockat fram de trender och lärdomar som är intressanta för hela branschen.

Ladda ner vår rapport och ta del av:

  • Vad är det som driver kundnöjdheten och vad har förändrats under året?
  • Hur ser skillnaderna ut geografiskt och var finns de nöjdaste hyresgästerna?
  • Vad kan vi, med hjälp av semantisk analys, dra för slutsatser från 476 000 textsvar?
  • Vilka frågor driver den upplevda tryggheten och hur har den utvecklats?

Vi hoppas att den här sammanställningen kan ge insikter och stödja dig i ditt arbete med att förbättra den totala kundupplevelsen. Om du har några frågor kring rapporten, eller något annat, är du varmt välkommen att kontakta oss!

Ladda ner rapporten här:

footer wave