Insight webinars

Delta på våra Insight Webinars under Benchmark Event-veckan. Alla webinar är öppna för alla och helt kostnadsfria. 

   Tisdag 6 februari

   10:00 - 10:45

 

BME - Lars Bankvall

Superförvaltning - så använder Framtiden resultaten från undersökningarna

Lars Bankvall, forsknings- och utvecklingschef på Framtiden

Framtidenkoncernen har tillsammans med Göteborgs stad ett mål; att det 2030 inte ska finnas några utsatta områden kvar i Göteborg. För att nå det har Framtiden tillsammans med koncernbolagen skapat något de kallar "superförvaltning". Under webinaret kommer Lars Bankvall, forsknings- och utvecklingschef på Framtiden dela med sig hur de använder resultaten i hyresgästundersökningarna för att prioritera åtgärder och utvärdera effekterna.

   Tisdag 6 februari

   14:00 - 14:45

 

BME - Gösta Jansson

Digitalisering - en stor pusselbit i K2As arbete med förbättring och uppföljning

Gösta Jansson, digitaliseringsansvarig, K2A

K2A visar vägen inom digitaliseringen av fastighetsbranschen och dess betydelse för kundnöjdheten. Gösta Jansson, digitaliseringsansvarig, delar med sig av hur framgångsrik digital integration kan skapa mervärde för både kunder och företag genom konkreta förbättringsåtgärder och uppföljningsmetoder.

 

   Onsdag 7 februari

   10:00 - 10:45

 

BME - botkyrkabyggen

Botkyrkabyggen - före sin tid med en strategi för hållbara renoveringar

Patrik Lindqvist, driftchef och Marina Sällström, projektledare, Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggen banar vägen med sin visionära strategi för att renovera på ett hållbart sätt som möjliggör för hyresgäster att bo kvar i sina hem. Lyssna när Patrik Lindqvist, driftchef och Marina Sällström, projektledare delar med sig hur Botkyrkabyggen genom genomtänkt planering och val av teknik blivit en förebild i branschen för renoveringsprojekt som prioriterar hyresgästernas välbefinnande och långsiktig hållbarhet.

 

   Onsdag 7 februari

   14:00 - 14:45

 

BME - Therese Lindh

Att behålla sina lokalhyresgäster - konkreta insatser som gett resultat

Therese Lindh, affärsområdeschef för lokaler, Stångåstaden

Stångåstaden delar med sig av framgångsrika strategier och metoder som säkerställer hyresgästers långsiktiga nöjdhet. Med sin förmåga att anpassa sig efter marknadens behov, ger Therese Lindh, affärsområdeschef för lokaler en inblick i hur omsorgsfull förvaltning och kundfokus leder till konkret värde för såväl hyresgäster som bolaget.

   Fredag 9 februari

   10:00 - 10:45

 

Frida och Martin

Så tycker Sveriges hyresgäster - bostäder

Frida Kullh, VD och Martin Talme, Chief Business & Product officer på AktivBo

Vilka trender har vi kunnat se under 2023 baserat på det sammanställda resultatet från över en halv miljon hyresgäster? Den 9 februari kommer Frida Kullh och Martin Talme på AktivBo att ge oss en inblick i hur hyresgästerna upplevde 2023, och vilka lärdomar vi kan dra utifrån det.

Hur ser skillnaderna ut geografiskt och var finns de nöjdaste hyresgästerna? Hur har det förändrats över tid och vilka lärdomar kan vi dra som konkret kan användas i den egna verksamheten för att förbättra kundnöjdheten?

   Fredag 9 februari

   11:00 - 11:45

 

Frida och Martin

Så tycker Sveriges hyresgäster - lokaler

Frida Kullh, VD och Martin Talme, Chief Business & Product officer på AktivBo

Nytt för i år! Vilka trender har vi kunnat se under 2023 baserat på det sammanställda resultatet från Sveriges lokalhyresgäster? Den 9 februari kommer Frida Kullh och Martin Talme på AktivBo att ge oss en inblick i hur lokalhyresgästerna upplevde 2023.

Till exempel - har hyresgästernas benägenhet att rekommendera sin hyresvärd ökat? Hur ser skillnaderna ut baserat på lokaltyp och i vilka segment finns de nöjdaste hyresgästerna? Vilka är de största skillnaderna från förra året och vad kan vi ta med oss till den egna verksamheten för att få nöjdare kunder?