Insight webinars

Delta på våra Insight Webinars under Benchmark Event-veckan. Alla webinar är öppna för alla och helt kostnadsfria. 

LKF-talare

Kundfokus - för stora som små

Sajed Moukdad, Kundförvaltare och Britta Anfast, Bosocial Utvecklare på LKF

För LKF är det viktigt att alla hyresgäster ska både trivas och känna att de kan vara med och forma sitt bostadsområde – stora som små! Under 2022 har LKF tillsammans med AktivBo genomfört pilotprojektet MiniNKI som har gett LKF möjligheten att lyssna på sina yngre hyresgästers tankar på ett helt nytt sätt. Under det här webinaret berättar Britta Anfast och Sajed Moukdad om hur pilotprojektet gick till. Vi kommer att få höra om vilka lärdomar de drog och hur man kan samla in och ta vara på barn och ungas tankar bäst, och på så sätt också följa vad barnkonventionen säger om alla barns rätt att uttrycka sin mening. 

 

   Tisdag 7 februari

   10:00 - 10:45

 

LKF-1

 

HANAB-talare

7 av 10 tycker det är värt att svara - Varför?

Jacob Jaldeland, Projektledare Marknad och Anna Kanervo, Statsdelsutvecklare på Hyresbostäder i Norrköping

Med en svarsprocent på 70,9% ligger Hyresbostäder bland de högsta i branschen – något som verkligen har gett dem ett kvitto på att deras långsiktiga arbete för att få nöjda och aktiva hyresgäster har gett resultat. Bakom den höga siffran ligger lyhördhet och ett målinriktat arbete där en central del är att fokusera på god kommunikation, både internt och med hyresgästerna. I det här webinaret kommer Anna Kanervo och Jacob Jaldeland att dela med sig av best practice och hur de arbetar med hyresgästkommunikation och för att höja svarsprocenten.

 

   Tisdag 7 februari

   14:00 - 14:45

 

HNAB_Rityta 1

 

Olov Lindgren-talare

Konkreta tips för en framgångsrik lokalförvaltning

Henrik Spännare, Chef Kommersiell förvaltning och Robert Pettersson, Projektledare på Olov Lindgren

En god kommunikation och lyhördhet inför hyresgästen är viktigt för att få nöjda hyresgäster som stannar länge. Ett bolag som får högt resultat när det kommer till service är Olov Lindgren som förvaltar lokaler och bostäder runt om i Stockholm. I det här webinaret berättar Henrik Spännare, Chef Kommersiell förvaltning och Robert Pettersson, Projektledare på Olov Lindgren mer om sin lokalförvaltning och hur de arbetar för att nå sina höga siffror, framförallt på “Ta kunden på allvar” och “Hjälp när det behövs”.

 

    Onsdag 8 februari

   10:00 - 10:45

 

Olovlindgren_Rityta 1

 

Rikshem-talare

Ökat kundfokus - Tillvägagångssätt och utmaningar

Sandra Isberg, Verksamhetsutvecklingschef och Johanna Lidesjö, Kundstrateg på Rikshem

Rikshem har länge mätt och följt upp kundnöjdhet men bestämde sig för två år sedan att öka kundfokuset ytterligare. Det ökade fokuset genomsyrar hela organisationen och gör att Rikshem löpande anpassar och utvecklar sina arbetssätt. Under webinaret kommer vi få ta del av hur Rikshem gått till väga, vilka utmaningar de ställts inför och hur deras fortsatta arbete ser ut.

 

    Onsdag 8 februari

   14:00 - 14:45

 

Rikshem_Rityta 1

 

AktivBo-talare

Så tycker Sveriges hyresgäster 2022

Frida Kullh, VD AktivBo Sverige och Martin Talme, Chief Business & Product Officer AktivBo

Vilka trender kan vi se under 2022 baserat på det sammanställda resultatet från över en halv miljon hyresgäster? Varje år sammanställer AktivBo resultatet från det gångna året och i det här webinaret visar vi de senaste siffrorna. Bland annat kommer vi att prata om vad det är som driver kundnöjdhet, vad det finns för geografiska skillnader och var finns de nöjdaste hyresgästerna? Hur har det förändrats över tid och vilka lärdomar kan vi dra som konkret kan användas i den egna verksamheten för att förbättra kundnöjdheten?

 

    Fredag 10 februari

   10:00 - 10:45

 

AktivBo-IW

 

Insight webinars

Ta del av intressanta och inspirerande webinar under Benchmark Event - veckan. Läs mer om webinaren nedan och klicka i vilka du vill anmäla dig till i formuläret, du kan anmäla dig till flera samtidigt. Alla webinar är kostnadsfria och öppna för alla.

Fyll i uppgifter här för anmälan: